STOLARIJA

Kao i prozori, drvena vrata su takođe posedeni proizvodi bilo eksterijera ili enterijera. Pored toga što funkcionalno pregrađuju prostor, čine i vizuelno i pravilnim odabirom nadograđuju. Drvena vrata se često izrađuju po merama, tako da se uklapaju u sve otvore. Nije retko ni kombinovanje sa staklom, čime se postižu različiti efekti u enterijeru.